28 nov. 2007

Dunkelt sagt och dunkelt tänkt

Inom trycksaksframställning och grafisk design används lorem ipsum som exempeltext för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi samspelar, utan att texten, undermedvetet genom ordens betydelse, ska påverka betraktaren. Det mest använda lorem ipsum:et är: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Utdraget, om än något förändrat, kommer från Ciceros bok om etik, De finibus bonorum et malorum, där den ursprungliga texten börjar...
Saxat från Wikipedia

9 kommentarer:

Johan A. Stenberg sa...

testar en kommentar. ;)

Z sa...

Great Grand unifying comment

Hans Lundahl sa...

"Vi kan kanske alla vara överens om att det inte är så självklart lätt att argumentera mot en geocentriker, exempelvis.

"Fastän jag läst lite kvantmekanik (två små kurser) så tror jag inte säkert att jag skulle kunna argumentera hållbart mot någon som påstår att kvantmekanik är bluff

"Det är inga buslätta vetenskaper vi talar om. oCh svaren på frågorna är ofta låååånga och komplicerade.

"Jfr. beviset för Fermats sats."

Glad att atheisterna icke läto sig afskräckas af det. Faktiskt ser jag inget serskilt långt eller kompliceradt i svaren som principiella svar. Fermats sats lär vara en universel negativ, och dermed verkligen svår att bevisa.

Beräkningarne ifrågasätter jag intet så mycket, än mindre observationerna - bara vetenskapsmännens val af utgångspunkter ang. hvad som bör öfversättas huru till mathematisk formel.

Z sa...

Hans

"Faktiskt ser jag inget serskilt långt eller kompliceradt i svaren som principiella svar."

ok, det finns säkert folk som kan ge kortare koncisare precisare svar.
Typisk diskussion:
Det man diskuterar är en massa observationer, och så slänger man olika refrenser och länkar på varandra, samt hänvisar till bigshot-professorer.
Korta och koncisa svar har jag endast hittat inom det abstrakta hitintills: inom logik, matematik etc


"en universel negativ"

vad betyder det?

Hans Lundahl sa...

en massa observationer utgöra ibland bara ett logiskt argument

om t ex vissa observationer bara kunna tydas som att jorden kretsar kring egen axel äro de ett starkare argument ju fler de äro

om de deremot alla lika gerna kunna tydas som att universum (med tex gravitation, ether, kristallina sfärer för att ge exempel på hvad som i olika versioner icke är totalt tomrum) kretsar kring jorden hvarje dygn, så äro de logiskt sedt inget argument för den ena eller andra tydningen oafsedt huru många observationer de äro

universel negativ= sats som börjar med ingen

har för mig att Fermats sats börjar med "inga eqvationer af grad öfver n ..."

Z sa...

Hans
Sedan finns det kanske en sats som inte börjar med "ingen" som lär bli en långkörare vad gäller bevisföring:

"Varje jämnt tal kan skrivas som summan av två primtal"

Hans Lundahl sa...

DET har du rätt i. Jag kan bara empiriskt säga att jag ej stött på jemna tal som ej varit summan af två primtal.

Hans Lundahl sa...

Universelt affirmativa satser äro kanske ngt lättare att föra i bevis. I båda fall: antingen måste de härledas från enklare universalier eller bevisas induktivt

Z sa...

Hans

ok, du har rätt i att uteslutande/kategoriska satser är lättare att avgränsa i bevis (per definition), än att påvisa ett enda fenomen:
"Detta skedde så"
"Just detta ser ut på beskrivet vis"

eXTReMe Tracker