18 okt. 2007

Om alla bibelns ord tolkas med exakt samma tyngd, kommer man ifrån det kristna sammanhanget

Jag är inte riktigt säker på var begreppen 'bokstavstro' respektive 'fundamentalism' börjar och slutar, så jag ska försöka formulera mig med andra ord än dem. De är nämligen så laddade och tolkas så olika av olika individer. Man skriver ner dem först och tänker sen ;)

Men jag ser en klar fara, för kristendomen, med att lägga LIKA stor vikt vid alla orden och meningarna i bibeln.

De som gör det kommer lätt bort från tron att Jesus är Gud. Samt därmed treenighets-gudsbilden. Och varför det?
Jo:
Gamla Testamentet innehåller väl en 39 böcker + några apokryfer.

.
Nya Testamentet med berättelserna om Jesus Kristus, däremot, har väl bara en sådär 27 böcker att uppvisa. 27 är mindre än 39, eller hur?
.
27<39.
Största delen av bibeln nämner alltså inte Jesus.
.
Den som lägger lika stor vikt vid alla meningarna kommer inte att se den helhet och röd tråd som kyrkan tolkat genom seklers tradition, och det står inte alls direkt i bibeln att Gud är Fadern, Sonen och Den helige Anden. Och då kommer man lätt in på det här med att hålla sabbatsbuden, och fira de judiska högtiderna.
.
Men jag säger er: GT är en viktig bok, om moses och profeterna, samt deras sammanhang och samtal med Gud. Gud började ju att tala med oss genom Abraham. Men med Jesus kom det förbund som vi nu har med Gud. Jesu förbund är det enda vi har idag :) :) :)
.
Det finns visst en svensk sk messiansk rörelse, där man inte anser att Jesus är Gud, utan messias. Och man vill hålla på de många judiska buden. Många av dessa messianer var tidigare pastorer i olika pingstförsamlingar, men har gått ur eller uteslutits. Jag säger inte att man måste tro på någon treenighet. Vi människor har fria liv och tankar.

Men däremot vill jag varna för nitisk tolkning utan tradition och sammanhang: Den leder bort från treenighetstanken och bort från fokuset på Jesu förbund. Han säger ju att han är vägen, sanningen och livet.

Dagen: "Messiansk och kristen tro på kollisionskurs"

Ps. Om det var någon som trodde något annat: jag läser GT varje dag, mest Psaltaren, eftersom den tillhör tidebönerna.Image source: http://www.metalminnie.co.uk

14 kommentarer:

Emilgil sa...

NT har 27 böcker...

Z sa...

Emilgil
Tack Jag ändrar direkt :)

My sa...

Ja, jag håller med! Det är otroligt viktigt att se hela Bibeln, att se den röda tråden genom den... Löftena om en frälsare i GT, Jesus som sedan kommer och uppfyller löftena i NT. Fascinerande!

Något av det bästa jag gjort i mitt liv var när jag gick Ungdom med uppgifts School of Biblican Studies Core Course, då fick jag verkligen lära mig att se helheten i Bibeln. Och det var så spännande!

Z sa...

My

Låter bra att du fick presenterat för dig en typ av tolkningstradition samt en röd tråd.

Johan Stenberg sa...

Idag tycker jag att du skjuter lite snett Z. :-)

Som jag ser det så ligger inte GT och NT i olika vågskålar. GT är ingen fiende; den är ingen motståndare till Kristus. Vad spelar det för roll att det är fler böcker i GT än i NT? Oavsett antalet böcker så är de helt kompatibla eftersom inte Gud kan säga emot sig själv.

Jag ser tvärtom en fara i att försöka gömma undan valda delar av Bibeln. Det vore synd, för hela Bibeln berättar historien om Guds plan och ingripande.

Kom ihåg Pauli ord: "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vägleder och forstrar till ett rättfärdigt liv".
Vi behöver inte skämmas för en enda vers vare sig i GT eller NT. Ingenting i GT leder bort från Jesus. Däremot kan jag hålla med om att en felaktig tolkning av GT kan leda bort från Honom. Men då är det inte GT det är fel på utan tolkningen av det.

Z sa...

Johan
jag tycker inte heller att GT leder bort från Kristus, tvärtom så förutspås Jesu födelse på flera ställen, tolkar man.

Nej, fiende till Jesus är det inte, men
vissa sätt att tolka bibeln
kan ju bli en fiende till Jesus.
jag skäms inte för GT ;)

Och jag sticker inte under stol med att jag ser evangelierna som historiska sanningar medan jag tolkar en hel del i GT symboliskt, men därmed inte sagt att den inte skulle vara sann i sitt budskap till människorna.
Och visst tror jag på att profeterna har talat med Gud, t ex, samt sannerligen den som skrev Psaltaren: den kan bara vara inspirerad av Herren själv :)

Johan Stenberg sa...

Z,
Ok, då är vi ganska överens. :)

Jag håller också med om att de svenska wannabe-judar som försöker leva upp till gamla förbundets bokstav är fiender till Vägen. Men bara för att de har kidnappat GT så devalveras inte GT:s oöverskattbara värde för det tycker jag.

Kaplansgården sa...

Z: Det är självklart så att alla ord i bibeln inte har samma tyngd. Det är också så att olika bibelböcker har olika litterära genrer och därför måste tolkas olika. Det betyder vidare att vi inte skall läsa bibeln som en uppslagsbok i naturvetenskap som somliga gör t. ex. när man tolkar skapelseberättelserna bokstavligt. Däremot tror jag att hela bibeln är Guds ord, med det menar jag att allt som står i bibeln, står där därför att Gud vill det, som biskop Bo Giertz sa, och för att Gud vill säga oss något me det. En annan viktig del av den kristna bibeltolkningen är att den alltid läses inom ramen för kyrkans tradition och utläggs av läroämbetet i apostlarnas efterföljd. Detta som en garant för att avarter i läsningen i inte skall uppstå. Varför vi också har trosbekännelserna som utgångspunkt för vår läsning.

Hela GT vittnar om den kommande messias och NT visar att Herren Jesus är den som mänsklighteten väntat på.

Redan i skapelsebärättelsen nämns treenigheten, dock inte vid det namnet utan som fenomen, men inte bara där utan på många fler ställen. Likaså visar ju NT tydligt att Jesus Är Gud.

Z sa...

Kaplansgården
Visst är det så, och Jesus valde ju att komma till just Gamla Testamentets folk, så det var nog rätt Gud som judarna trodde på,

men det är precis därför som den judiska traditionen var så pass viktig:
De var utvalda,
utvalda för att få ta emot Jesus på lokal plats

Kaplansgården sa...

Det stämmer att judarna var viktiga i frälsningshistorien. I och med Kristus utvidgades och förnyades dock förbundet så att det omfattar alla som är döpta till Kristus och som tror på hans namn, dvs. kyrkan. Därför är kyrkan det nya Israel. Kristus har fullbordat det gamla förbundet och dess lagar, som därför inte gäller oss.

Hosanna sa...

Klockrent för en gräsrot som Hosanna.

Z sa...

Den andra gräsroten tackar Hosanna!

Kenneth Nyman sa...

Det är lite oklart vad som menas med att ge olika bibelord "samma tyngd". Om Bibeln är något så är det sant (såvida man accepterar Bibelns auktoritet). Sedan spelar det ingen roll om läran nämn en gång eller 100 gånger. Dessutom så lär gamla testamentet om Jesus, genom de många profetiorna.

Anders sa...

Hej, hej!
Vad tycker du om denna sida?: www.netzarim.co.il
Kanske kan vara något av intresse för dig?

Hälsningar Anders Branderud

eXTReMe Tracker