31 okt. 2007

Intelligent Coincidence ;)

En fråga med viss glimt i ögat....
......är 'slumpen' i själva verket rårationalistens o "råateistens" egna 'intelligenta designer' ?
.
Hur bevisar man att slumpen finns/inte finns? Kan slumpen i sig åstadkomma någonting?
.
Vad består slumpen av?
Materia? Energi? Kraft? *
.
(Känns frågorna möjligen igen från frågorna om Gud?)
.
.
Jag pratar alltså endast om fall där man inte kan förklara naturligt vilka omständigheter som orsakar ett skeende, dvs t ex vid kvantexperiment/kvantfluktuationer, samt rörande frågan om hela universums uppkomst.
.
* " De flesta ateister är förvissade om att det visserligen bara finns ett slags ämne i universum och att det är fysiskt..." från Dagen.se
Jag vill även passa på att fråga om vad 'memer' består av:
" För honom [Dawkins] är religion en sjukdom som överförs från föräldrar till barn via så kallade ”memer”, ett slags kulturella motsvarigheter till biologins gener."
.
.
Links to this post:
Naturlig selektion mot högre ordning (Jan Thurin)

Inga kommentarer:

eXTReMe Tracker