1 okt. 2008

Personlighet och kristendom - bara en fundering

Ibland när man samtalar med religions-kritiska debattörer, så kan man få för sig att argumentera utifrån antalet hjälporganisationer ute i världen. Det finns många kristna sådana, skolor för fattiga barn som drivs av nunnor, etc....

En motreaktion mot detta brukar vara ett konstaterande om att kyrkan är bra på att dra till sig hjälpsamma individer. Kan jag iofs gå med på.

Samt att dessa människor hade varit lika hjälpsamma om de inte hade varit kristna....ok.....I get it... Det hela beror på personligheten.

Om man anser detta, kan man då möjligen tänka sig att gå lika långt i filosoferandet när det gäller det motsatta, i konsekvensens namn?

Dvs, de som krigar och plågar sina medmänniskor i Guds namn, missbrukar just Guds namn, det mäktigaste av alla namn, för att få stöd för sina allmänt negativa och våldsamma personlighetsdrag? De kunde lika gärna ha använt en viss politik, om folket hade varit ateister.
.

Dagen, Dagen, Dagen
Humanistbloggen: "...är de solidariska för att de är kristna...?...."

5 kommentarer:

ctail sa...

Helt riktigt. Jag är skeptisk till det där med att religionen skulle vara roten till ondska i sig. Däremot ger religion, precis som irrationella politiska ideologier (nationalism är ett typiskt exempel), makthavare möjlighet att kontrollera folk, få dem att begå omänskliga handlingar för den Goda Sakens skull.

Även fanatism som uppstår genom gruppdynamik, oberoende av illvilliga makthavare, ger lätt upphov till omänskliga beteenden.

Alla läror och organisationer som rättfärdigar att människor slutar tänka efter själv, och känna efter själv, bör bekämpas.

Monica O Kolkman sa...

Tror nog att makthavare använder sig av den ideologi/religion som dominerar i samhället för att få fram sina syften.

Egentligen är det varje individs ansvar att se till att man inte slutar tänka själv.
Men det är lätt att säga när man vet hur ofta hela folk blivit hjärntvättade. Så fungerar människan.

Nej, religionen är inte roten till allt ont. Inte heller en viss politisk ideologi (även om vissa är ondskefullare än andra).
Det är människans förmåga att välja det onda, som är roten till allt ont.

Pekka sa...

Religioner kan både locka det bästa och det sämsta ur människor. I och med religioners förmåga till sammanförande/grupperande av människor kan dessa krafter få stora konsekvenser.

Jag håller med Monica om att roten till det onda finns inom människan. Men det är viktigt att förstå att olika ideologier, religioner eller trossystem har olika förmåga/potential att locka fram och rättfärdiga dessa sidor hos människor.

Så jag tycker helt klart att man, i viss mån, kan koppla både gott och ont mänskligt beteende till vissa religiösa övertygelser. Sedan spelar givetvis andra faktorer också in, men man kan inte helt eliminera religiösa övertygelser som orsak.

Charlotte Therese sa...

Såväl politik som ideologier kan påverka människor - influera oss till att välja att göra gott/ont.

Men det är en stor skillnad mellan att göra något utifrån tankesystem - eller att göra det för att Gud inspirerar till det, ingjuter det - på ett direkt sätt - utan att man ens hinner reflektera över det.

D.v.s. det är himmelsvid skillnad mellan rationella resonemang/reflekterande utifrån ett inlärt system och en relation.

Även om bådadera kan inspirera till handling.

Alde sa...

Helt klart är det så - ialla fall för mej- att religion används i politiska syften. Och det finns så många historier, sanna, om hur ledare på grund av sin religion, sin ekumensika förmåga har avstyrt krig och osämja.

Men för att avstyra, få bort fattigdomen, behövs inga religiösa organisationer. Där är andra aktörer viktiga. Har läst om Sachs utomordentligt goda insatser och o hans teori om att bekämpa fattigdomen... där bevisas hur det kommer an på människorna inte religionerna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs

eXTReMe Tracker