11 aug. 2008

"Argument" om politisk korrekthet....

"Jag tycker si och så, för jag vill inte vara politiskt korrekt. Jag är trött på politisk korrekthet"

.....är inget argument i sig, för ens ståndpunkt.

Bättre kan man väl allt?

Andra uttalanden som är släkt med ovanstående:

"I Sverige finns det visst bara plats för en åsikt åt gången"
"Alla måste inte tycka likadant, så jag anser minsann följande:......"

Hoppas folk motiverar sina åsikter med lite mer substans än bara trots-argumentet. Eller vad säger ni?


Photo description: A group of puffins (lunnefåglar), one with spread wings (photo taken n. Farne Islands, England) Author: Matthias Meckel, Permission(Reusing this image): GNU FDL

17 kommentarer:

ctail sa...

"Jag tycker si och så, för jag vill inte vara politiskt korrekt. Jag är trött på politisk korrekthet" Översättning: Jag väljer inte ståndpunkter baserat på några argument utan på vad jag uppfattar att man ska tycka i den grupp jag känner mig hemma i. I just det här fallet väljer en annan ståndpunkt än etablissemanget, men jag tänker inte ens försöka förklara varför.

"I Sverige finns det visst bara plats för en åsikt åt gången" Översättning: Jag tycker inte om när man ifrågasätter mina åsikter eftersom jag inte kan argumentera för dem och inte vill tänka efter om jag egentligen kan stå för dem.

"Alla måste inte tycka likadant, så jag anser följande" Översättning: Jag berättar inte varför jag tycker som jag gör för att inte riskera att någon bevisar för mig att det är fel.

Z sa...

ctail
Det må jag säga
....en uttömmande replik

Vill bara påpeka att jag inte har något emot att någon flikar in att de minsann inte vill vara politiskt korrekta, EFTER eller FÖRE de riktiga argumenten :)

(pust, är man nu helgarderad?...)

Rolf sa...

Självklart kan man se på saker på olika sätt. Man ska inte behöva låsa sig i en ideologi utan ha uppfattningar som är olika i olika frågor.

Partipiskor är våldtäkt på fria tankar och möjligheter att stå för dessa.

Vad som även är viktigt som jag ser det är att vara respektfull av andras verklighetsuppfattning och livserfarenhet vilken är den som skapat ideologin denne lever på.

Själv avskyr jag dagens politik men respekterar att merparten av svenska folket röstade fram den i förra valet och att det innebär att vi har den politik majoriteten röstade fram och det måste respekteras hur illa jag bla många andra drabbats av den människosyn det innebär.

Z sa...

Rolf

"Partipiskor är våldtäkt på fria tankar och möjligheter att stå för dessa."

Visst är det så,
men det är ju inte det enda argumentet för att rösta emot resten av partigruppen i fråga, eller hur? Man har väl sakskäl också?

vad jag försökte säga med inlägget, var att "argumentet"

"Jag säger X för att gå emot etablissemanget"
är ett icke-argument, precis på samma sätt som

"Jag säger Y för att hålla med etablissemanget"
är ett icke-argument.

Z sa...

.....jag håller dock med om vikten av att respektera andras erfarenheter, det de berättar om.

Rolf sa...

Visst finns det sakskäl att rösta emot sin partigrupp. Men då riskerar den som gör detta att uteslutas ur gruppen i framtiden. Partipiskan är även att låta bli att rösta emot för att visa på en sammanhållning utåt.

Z sa...

Rolf
Partipiskan är även att låta bli att rösta emot för att visa på en sammanhållning utåt.


Precis så är det.

inom partipiskan har man röstat som de andra för att visa en sammanhållning utåt, istället för att tänka själv:
"Vilka är sakskälen till att jag röstar som jag gör?".

Sakskälen måste få gå före både partipiske-skäl och trots-skäl.

Rolf sa...

Jag skulle aldrig själv rösta emot min övertygelse eller känsla för vad som är rätt eller fel. Men de som gjort detta kallas politisk vilde. Fast det innebär även kurage att kunna motstå trycket från sina partikamrater och våga gå emot det man absolut inte kan stötta. Fast kanske man även då ska överväga (om det händer ofta) att man kanske inte hör till det parti man egentligen delar ideologi med. Man bör kanske gå ur partiet och gå med i ett som bättre överensstämmer med vad man tyckerom nu ett sådant finns.

Spito sa...

Partipiskan är fullkomligt nödvändig för att väljarna ska kunna utöva kontroll över de folkvalda. I en representativ demokratisk process har du två moment;

Mandatgivandet
Partierna presenterar program och förslag som de söker väljarnas förtroende utifrån.

Ansvarsutkrävande
Väljarna utvärderar hur partierna under den gågna mandatperioden har skött sig och om de ska få förnyat förtroende.

Men om halva partigruppen i Riksdagen har röstat på ett sätt och den andra på ett annat. Hur ska man då - som väljare - veta om partiet ska straffas eller belönas i nästa val?

Frågan är om vi vill ha tjänande politiker eller om vi vill ha egotrippade politiker. Jag vill ha tjänande och för att de ska fungera som tjänande så måste de böja sig för det demokratiska mandatet. Kan de inte det? Tja, då bör de överväga att lämna sin post.

paerhc sa...

Inget politiskt parti i Sverige delar de åsikter jag själv har och för fram. Numera är jag heller inte politiskt aktiv, vilket jag har varit. Själv brukar jag ibland inflika, innan själva argumenten, att mina åsikter inte är politiskt korrekta i Sverige som en markering och ett ställningstagande. Blir följden av detta då att det blir trotsargument av alltihop? För lite trots är det ju att inte vara politiskt korrekt. I Sverige vill vi gärna ha konsensus i det vi tycker.

Z sa...

Spito
Frågan är nog inte så där lätt ändå, även om du påpekar något viktigt: att man är stark om man går ihop med andra och "slåss tillsammans" eller nå't

För om det verkligen vore som du skriver, att man alltid borde böja sig för partipiskan och senaste kohandeln,
så skulle man ju lika bra inte behöva tänka alls, eller....man skulle till och med kunna lägga ut lika många dockor på riksdagsstolarna, som automatiskt röstar enligt partilinjen.

....jag fattar att du inte menar så extremt, men tänk på att dt känns attraktivt med en riksdagsledamot som lovar att tänka själv.

Tänk om partiet du röstat på plötsligt lägger in en motion om att barnen i grundskolan måste undervisas om "homeopatins goda effekter" eller liknande.

Skulle det inte då sitta bra med en eller flera skeptiska och självständiga ledamöter i riksdagsgruppen som säger "nada"?
Enligt dig?

Paerhc

Själv brukar jag ibland inflika, innan själva argumenten, att mina åsikter inte är politiskt korrekta i Sverige som en markering och ett ställningstagande.

När man lyssnar på dig (eller någon annan) är det själva argumenten som övertygar. Hoppas jag.

Men visst är det tufft att du är självständig. Det måste alla vara i vissa frågor: Ingen människas åsikts-lager stämmer fullständigt överrens med någon kultur, politik, eller nation. Någonstans krockar det alltid.

paerhc sa...

spito

Ja, du har helt rätt i det du skriver. Om vi får folkvalda församlingar med enbart politiska vildar, blir den demokratiska processen väldigt svår att överblicka. Finns det något land i världen där man har ett sådant system?

Samtidigt måste systemet vara lyhört för om väljarna har kryssat in just den folkvalde det gäller, även om just den personen för fram en åsikt som på något sätt går emot partilinjen i en specifik fråga. Ska personen ifråga då först välja partilinjen tvärt emot sin egen åsikt eller böja sig för piskan? Det är en balansgång.

paerhc sa...

Bara för att förtydliga min senaste kommentar så vill jag påpeka att de flesta frågor löser sig när man förhandlar inom partiet innan omröstning.

Spito sa...

Den avgörande frågan man måste ställa sig när man diskuterar partipiska är om vi vill att politik ska beslutas av Tjänare eller av Herrar. Har vi personer som beslutar efter eget huvud, då talar vi om Herrar. Har vi personer som uppfyller ett demokratiskt mandat så talar vi om Tjänare.

Störst är den som tjänar, står det skrivet. Det tycker jag är attraktivt när vi talar om politiker.

Naturligtvis kan man respektera en riksdagsledamot som går emot partilinjen och får ta mycket smälek och mobbing för det. Men även om beteendet är modigt så riskerar det underminera det demokratiska systemet.

Z! Du tar ett exempel med vad som skulle hända om det fanns en majoritet för homeopati och om några skeptiska vildar stoppade ett sådan förslag.

Naturligtvis skulle jag bli glad om ett sådant förslag föll, men jag skulle också bli ledsen iom att det försvårade det demokratiska ansvarsutkrävandet. I den här frågan så måste man våga göra ett strategiskt val och ta det goda med det onda. Det goda med att ha en fungerande representativ demokrati överväger eventuella fördelar i enskilda sakfrågor.

Sen så innebär inte förespråkande av partilinjer att man vill avskaffa folkvalda. Partilinjer uppkommer inte i tomma intet. Det behövs politiker att diskutera och rösta fram sådana. Den funktionen kommer man inte undan även om majoritetens vilja sedan också måste gälla för alla.

Paerhc!

Nää, det finns nog inte något land i världen med ett parlament med enbart vildar. Även i ett personfixerat politiskt system som i USA så följer parlamentsledamöterna i mer än 85% av fallen partilinjen.

I övrigt håller jag med dig att det är knepigt iom att vi har ett blandssystem som innebär att vi har både partimandat och enskilda mandat i valen, iom att folk kan kryssas in. Det krånglar till både mandatgivandet och ansvarsutkrävandet. Personligen är jag därför skeptisk till personval.

Aleph sa...

De allra flesta människor tänker och tycker inte särskilt självständigt - även om de allra flesta tror att de gör det. Man anammar mer eller mindre omedvetet värderingar, attityder och förutfattade meningar för att man "ska" ha dem, och därmed passa in i en grupp eller sammanhang.

Blind opportunism är en grundläggande mänsklig egenskap som man inte bör underskatta. Ibland går det som i Nazi-Tyskland. Eller som i Sverige på 70-talet, då det i breda ungdomsgrupper var på modet att flirta med kommunism trots de antidemokratiska åsikterna som ständigt lurkade i bakgrunden. Och utan tvekan fanns ett bortrationaliserande resonemang till hands ifall anklagelsen skulle höras. Som det alltid brukar vara i sådana sammanhang. Vad betyder vett och sans när man är en i gänget?

Vissa personer genomskådar denna mänskliga egenskap och gör det till en grej att vara avig och motvalls, eller "politiskt inkorrekt". Men att reflexmässigt ta parti emot det man "ska" tycka och tänka är inte heller exempel på självständigt tänkande. Sådana personer resonerar ofta ganska korkat eftersom de egentligen inte har några bra sakskäl för sina åsikter. Här finns en mängd bloggare. Samt Alexander Bard.

Z sa...

Aleph
Ja, suck....tänk om man kunde lyssna på hjärnan och hjärtat,

istället för att vara FÖR eller EMOT ett etablissemang.

Aleph sa...

Suckelisuck.

eXTReMe Tracker