5 aug. 2008

Får en känsla av att det inte är städerskor det handlar om.....

.....när frikyrkopredikanten John Bevere talar om att vissa får en högre position i Himmelriket än andra, och att det är hierarkier som gäller.

Tidningen Dagen skriver ofta om nya glada hoppfulla predikant-talanger, och man vill gärna glädjas med dem, men det är något som ofta skaver med det intryck man får. Ett intryck om framgångsteologi. Låt mig försöka sätta fingret på det....lite...originella.....i deras budskap.

Jesus säger att de som räknas lägst här på jorden, kommer först i Himlen. Ju.

Och man måste i det här sammanhanget komma ihåg att han ger auktoritet till en ledare för att betjäna, inte för att härska över andra.
säger Bevere

Så långt allt väl...men stopp och belägg i alla fall:
....här sker ett litet omärkligt, men ändå underförstått hoppeli-hopp: är ledarna på jorden de samma som står högst i Himlen?

Och hela artikeln verkar handla om hur ledare ska vara och inget om resterande 95% av befolkningen. Man får en känsla av att detta utspel om hierarkier i Himlen, har med ledarskapet här på jorden att göra.

Han och många andra predikanter verkar glömma bort de verkliga tjänarna, som inte har/strävar efter, titlar, kändisskap eller bekräftelse i form av en massa människor som berättar hur bra de är hela tiden, samt står och lyssnar på dem minst en gång i veckan.


Synpunkter på följande evangelieord, mottages tacksamt:

Matt 19:30
"Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist."


Dagens bloggtips: Vad är ett helgon? (Närvaroattacker) ,
samt få ett fniss hos Mackan: Intervjuer, vigslar och Göran Skytte

Photo source: freefoto.com

21 kommentarer:

Joachim Elsander sa...

Jag håller med! Undrar precis samma sak.

Z sa...

Joachim
Vi kan hoppas att några av dem som gillar kändis-predikanters budskap och utstrålning, hittar hit genom artikeln i Dagen, och kanske vill kommentera

averater sa...

det står ju inte att ALLA som är först ska bli sist eller tvårt om, så det är inte sagt att hierakin kommer vara omvänd och att ledarna (som tjänar nu) kommer få en högre status i himlen.

Det är inte heller sagt något om att ledaren tjänar mer än andra. bara att ledaren ska betjäna men det gör ju många andra än ledaren också.

JAg tror alla är lite ledare och mycket tjänare lite då och då. Alla har någon gång blivit rådfrågade, lärt ut något, visat något varit den som bestämmer (i sitt eget hem till exempel). I alla sådana situationer kan man inta en tjänande eller en dominerande attityd.

Vet inte om jag bara sagt självklarheter nu. menmen

David sa...

Jag tror det handlar mer om att om du har en kallelse på ditt liv måste du följa den. Du kan känna glädje över att betjäna andra utan en position men har du en kallelse till pastor så måste betjäna utifrån den kallelsen. Om du inte följer guds kallelse utan du vill heldre vara någonting annat i guds rike så kommer du inte få lön för det. Så i princip handlar de väl om att du gör de gud kallar dig att göra så får du din lön för det. Gör du annat slösar bort din tid med saker som iof kan vara bra men inte det gud vill så får du ingen lön.

D sa...

Jag tycker det är rätt fascinerande med de här nya evangelisterna som plötsligt upptäcker att det RKK alltid hävdat står i Bibeln faktiskt står där. Men vad gör de när de till slut upptäcker det? Tar de och funderar igenom en gång till om det kanske ändå är så att RKK har rätt? Nej, istället hittar de på sina egna förvridna former av RKKs läror.

1) De börjar upptäcka att Bibeln faktiskt talar en hel massa om gärningar och hur man skall leva och att man måste vara 'ren' innan man kan 'se Gud'. Men istället för den barmhärtiga, och djupt bibliska, skärseldsläran, som ger ALLA frälsta möjlighet att bli helt och hållet rena, så kommer de upp med en egentillverkad variant med ett slags evigt himmelskt kastväsen... På vilket sätt skulle det vara bättre??

Och som om det inte räckte så lyckas de tydligen sedan också få det till att de första på jorden skall bli de första även i himmelen, för de var ju faktiskt bara först i tjänande, och därför egentligen de sista... ;-)

2) De börjar upptäcka att Bibeln faktiskt talar en hel massa om kyrklig hierarki. Men istället för den urkyrkliga, och katolska, hierarkins två principer: a) ledarskap utövas alltid kollegialt, och b) den som har makt nedåt har alltid också lydnadsplikt uppåt, så tycks av någon märklig anledning deras hierarkier alltid bara omfatta dem själva och folket under dem... Jag har hittills aldrig hört/läst någon enda av dem redogöra för vilka DE anser sig underställda. ;-)

I stället för EN påve totalt underställd Kristus och Kyrkans Tradition får vi tusentals mer eller mindre diktatoriska småpåvar underställda ingen. Om man inte tror att den Helige Ande kan klara av att styra ens en enda påve, hur i hela fridens namn kan man då tro att Han skall klara av tusentals??

Tack, men nej tack! Jag föredrar allt originalet framför dessa förvridna spegelbilder...

Joachim Elsander sa...

En aspekt på det här med kallelse som jag ofta lyfter upp är att vi så lätt tänker fel. När vi hör ordet kallese så tänker vi på något märkvärdigt som "pastor", "präst", "missionär" eller kanske "munk" eller "nunna" om man är katolik. Men som jag läser bibeln så är vi grundläggande kallade till en enda sak. 1 Kor 1:9 "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre."

Vi är först och främst kallade till gemenskap med Jesus och utifrån den gemenskapen kommer vi att göra saker också som städerskor, affärsbiträden, vaktmästare, präster, nunnor osv.

Men gemenskapen är det viktigaste.

M sa...

Z,
det skulle vara intressant att höra vad Doktorn har att säga om den här frågan. Om jag inte missminner mig har jag haft en diskussion med honom angående detta under Lunda-tiden.

och d;
skärselden är ju verkligen djupt biblisk (ironisk).

U sa...

Hej hopp!
Jag ser att du hänvisar till Matt 19:30. Borde inte Matt 19:29 presenteras också?

"Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv."

Det verkar tufft för omgivningen att ha en kristen i släkten. Värst lär det ju vara om man är barn när ens kristna mamma och pappa skänker bort allt man äger och lämnar en ensam för att behaga Gud.

Z sa...

Averater
Håller med om att det inte står något kategoriskt i citatet från Jesus, det har du rätt i förstås,

men i sin helhet, om man läser evangelierna, så verkar inte Jesus någonstans ha sagt annat än att de "minsta" på jorden ligger bäst till i Himlen. Om man läser liknelsen om mannen med vingården som belönar sina arbetare, så avslutas den med:

Matt 20:16
"Så skall de sista bli först och de första sist."

Undrar vad Jesus menar med det?....;)

Dessutom säger han att tullarna och de prostituerade (de två grupper som sågs mest ner på) kommer före andra till Himlen.

Det är med andra ord inte finnas mycket som talar för att jordens hierarki gäller i Himlen, snarare tvärtom.

Nå, vem tror jag själv sitter närmast Jesus vid bordet? Jungfru Maria och Johannes döparen (enligt RKK)
De var inte kända som ledare med titlar, precis.

Även om många biskopar är helgon, så verkar dessa ha varit blygsamma typer (t ex helige Nikolaus, samt Sankt Mårten (Martin))

D
Visst, kyrkan funkar inte utan sina hierarkier,
men precis som du skriver (mycket träffande) om självutnämnda predikanter:

Och som om det inte räckte så lyckas de tydligen sedan också få det till att de första på jorden skall bli de första även i himmelen, för de var ju faktiskt bara först i tjänande, och därför egentligen de sista... ;-)

;)

Joachim
Precis. Alla är i grund och botten kallade till samma sak, om än i olika skepnader.

DavidJag tycker det är litta väl många som 'känner sig kallade' till att prata i tv, jämfört med att tjäna utanför kändisvärlden och utanför kändis-pastor-världen.

M
I väntan på Doktorns synpunkter:

Tänker på det här med skärselden. Hur tolkar du det när Jesus berättar om vingården och att folk står i kö för att vänta på sin belöning (som verkar bli lika stor för alla) Vissa väntar lite, andra längre,
samt alla verser som handlar om vem som kommer in först, respektive sist?

Tror du inte att det finns en viss väntetid med försoning?

U
Ja Visst är det klurigt.

Jag tror inte att föräldrarna ska skänka bort barnens mat! Jesus menar nog mer något i stil med att man inte behöver ens hälften av vad man har.

Mer att inte släkten ska kunna spela på familjemedlemmens samvete:

"Blir du nunna så blir vi utfattiga och kan inte köpa båt och husvagn, som vi så länge planerat.
Hur snällt är det mot dina kära, tycker du själv?"

Z sa...

Artkelförfattaren påpekar följande:

Carl-Henric Jaktlund - 2008-08-05 16:36
Enkla z: Så uppfattade jag nog att Bevere ansåg också, han såg iaf ingen som helst automatik mellan "stor på jorden" och "stor i himlen".

Kolla gärna hans predikan på torsdagens kvällsmöte, det finns på Livets ords hemsida, och lyssna vad han sa. För som sagt, allt kan inte komma med i en sådan här begränsad artikel som jag skrev.

Iskra sa...

Kanske är det så att Jesus inte menade någon exakt ordning i himlen med sina ord. Hur vet vi föresten vem som är först och vem som är sist här på jorden? Vilken aspekt av det mänskliga livet skall vi räkna?

Jag tror att han helt enkelt vill poängtera att det inte på något sätt spelar roll vem vi är i detta liv, så länge vi följer Kristus exempel och ord. De sista orden i vingårdsarbetarnas lön skall väl förstås i kontext av det exempel de ingår i. Den som fötts med tro kan mycket väl vara svagare i Guds ögon än den som finner Gud i sina sista ögonblick i livet.

Z sa...

Iskra
Bra sammanfattning, men jag svarar gärna på din fråga

"Hur vet vi föresten vem som är först och vem som är sist här på jorden? Vilken aspekt av det mänskliga livet skall vi räkna?"

Med "först på jorden" tror jag Jesus bland annat menar de som får mest ära bland människor.

Doktorn sa...

m, det måste ha varit efter några öl, så jag dementerar allt jag sagt! :-)

Nej, men skämt åsido, jag vill minnas att vi diskuterade (den lutherska?) distinktionen mellan "salighetsgrader" och "härlighetsgrader", enligt vilken alla som kommer till himlen blir lika saliga men inte nödvändigtvis lika "härliga", eller vad jag nu kan ha sagt efter de där ölen... Det skulle väl betyda på begriplig svenska att alla i himlen blir lika lyckliga, även om inte alla får samma auktoritet.

Eftersom "auktoritet" ger ganska negativa eller iaf ambivalenta associationer, måste det förstås väldigt försiktigt. Det bästa exemplet här (undantaget Jesus, naturligtvis) är enligt RKK Jungfru Maria, som antas ha blivit krönt till himmelens drottning. I någon mening verkar det väl rimligt att anta att det i detta eviga drottningskap ligger en auktoritet som inte alla frälsta kommer att ha. Men då måste man direkt påminna sig om att den störste enligt Guds logik är den som gör sig själv till allas tjänare.

Nu är det ju inte alla kristna som tror på Jungfru Marias kröning, men kanske är det ändå rimligt att tänka sig att olika grader av himmelsk auktoritet inte behöver innebära något evigt "kastväsen" (som d med stor träffsäkerhet uttryckte det) eller ens den minsta skillnad i individuell lycksalighet. I sådana fall så kan de bibliska utsagorna om att de första kommer att bli sist och tvärtom ges en betydelse även för det eviga livets räkning, även om jag liksom d finner tröst i RKK:s skärseldslära: de som pga egna försummelser har kommit på efterkälken längs den smala vägen som leder till himlen och på så sätt kan sägas ha hamnat bland de "sista" kommer att få ytterligare tid på sig att komma ikapp och på så sätt bli räknade bland de "första".

RUDIE sa...

Finns det ikke Hierarki meiiom faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd? Det mente ihvertfall vår pater.
Står det ikke i bibelen om et hierarki-system når det gjelder engler også? Lucifer var ikke han en overengel, som selv ønsket makt og ære og dermed falt?

Men jeg tror et verdslig og himmelsk hieraki er som motpoler til hverandre, og at det er de som ønsker å tjene som Gud kan bruke.

Men har ikke det himmelske hierarkiet allerede startet på jorden?
Skje din vilje i himmelen og så på jorden. Det er jo slike som moder Teresa som Gud kan bruke!

Z sa...

Rudie
Jo, moder Teresa är väl snart helgonförklarad, men kyrkan brukar vara noga med att påpeka att det finns många fler helgon, som inte blivit kända.
Speciellt de tystlåtna, som jobbar på utan krav på att bli kända eller helgonförklarade av kyrkan.

Det är bara Gud som vet hur många helgon som finns


Själv har jag hört att det inte finns någon hierarki mellan de tre Gudspersonerna, just i en predikan i RKK.
Något i stil med:

"De tre Gudspersonerna är fullt jämställda och agerar lika mycket hela tiden"

men prästen förklarade att detta är ett stort mysterium som är omöjligt att fullt begripa.

D sa...

Rudie
Oops! Det där låter allt väldigt mycket som subordinationism, en av kyrkohistoriens äldsta och vanligaste heresier.

Så vi får verkligen hoppas att du missuppfattade prästen; om inte så är det i högsta grad ett ärende för biskopen.

Excelsis sa...

För mig blir frågan ganska banal. Vad jag kan se så är Jesu verk just att bryta ned denna typ av hierarkier. Om han underordnar sig här, vad får någon att tro att det skulle vara annorlunda i himlen. Frihet, gemenskap och kärlek, och inte ett enda bibelstudium med dryga pastorer. Sagda pastorer kommer garanterat få äta upp att de förtagit så mycket glädje och bundit bördor åt dem de haft under sig. Det kanske finns en användning för skärselden trots allt :)..

F ö Robert Ekh eller vad han nu heter:s föredrag om biblisk syn på sex gör mig nästan tillräckligt arg för att skriva ett blogginlägg om det, men bara nästa... Moralism vare´ här.

Charlotte Therese sa...

Matt 18:1-5.

Omvändelse till att bli som barn och dessas ödmjukhet...

Det mest svårtillagade receptet inför den himmelska banketten tycks det.

Störst är att vara minst.

Först är att vara sist.

Vingården handlar inte om skärselden utan om deltagande i jordiskt skördearbete.

Z sa...

Charlotte, M

Inte heller jag tror att själva vingården handlar om skärelden, utan istället:
den långa ringlande kön när arbetarna står och väntar på belöningen.

Jag tycker att Jesus antyder skärselden, då han talar om vilka som kommer före andra till Himlen, etc.

Det verkar som om man får vänta olika länge på att få komma in.

Sleepaz sa...

Vad säger Jesus om dessa jämförelser ni pratar om i himmelriket?
Detta är ingen ny fråga, lärljungarna brottades med samma frågor efter att dem sett Jesus på härlighetens berg. Dem vill behaga herren med sina tjänster.

Matteusevangeliet 18

"1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig."


Sedan vid nattvarden när Jesus skall tvätta lärljungarnas fötter, och när Jesus kommer till Petrus, så vägrar Petrus att låta Jesus göra detta. Han vill smickra herren, med sin stolthet, han vill vara förmer.

Men vad svarar Jesus?

Joh 13:8
Petrus sade: "Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter." Jesus svarade: "Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig."

Jesus bryter ner den här typen av frågeställingar hurvida vem som är störst i himmelriket med hjälp av gärningar. Petrus vill smickra Jesus, men om inte Jesus som är Guds heliga son kan tvätta hans hans skitiga fötter då kan han inte vara med i himmelriket.
Här ligger en djup innebörd i Jesus undervisning.
Blotta dig som din svaghet, sträck dig efter Jesus som ett litet barn som behöver sin mor och far till allt, utan dem klarar sig inte barnet. Ju mer man förstår sitt behov av Gud desstu mer får man ta del av Guds rike här på jorden.

Are Karlsen sa...

Dette er renheklet revisjonisme i forhold til reformasjonen. Luther snur seg i graven om dagen, når han hører hvordan Bevere/Ekman/Halldorf underviser om hierarki.

Vi har kommet langt bort fra reformasjonens/vekkelsenes verdier med tanke på det allmenne prestedømme og demokrati.

eXTReMe Tracker