2 apr. 2008

Boktips: "Darwin eller Intelligent design" - en antologi

Lite brist på fantasi har man visst haft på senaste tiden,

så jag tänkte stoppa in en liten recension, som jag skickade iväg till en tidning för några månader sedan. Eftersom den nu är publicerad, tänker jag att jag kanske får lov att ha den som blogginlägg. Som vanligt kan jag säga att jag inte är någon skjutjärnskritiker, á la Jan Aghed, utan lite för nådig, men, men; min ursäkt är att boken är så bra att det säkert blir tal om sträckläsning för den som köper/lånar den. Here we go:

Redaktion: Torben Hammersholt Christensen & Sören Harnow Klausen Titel: 'Darwin eller Intelligent design', 333 sid. Tryckt av: Anis, Köpenhamn 2007.

Efter flera års het debatt, speciellt i USA, kring begreppen intelligent design, ’kreationism’ samt ’evolutionsbiologi’, kan det verka lite lugnande att få läsa en antologi där vetenskapsmännen får framträda och ge sin syn på saken. Vad handlar egentligen denna diskussion om? I Sverige har det främst talats om oron kring att vissa religiösa friskolor vill presentera ett alternativ till Darwins teori om arternas utveckling. Kommer dessa friskolor att förvilla barnen/eleverna?
I Darwin eller Intelligent design får man höra vad som sägs från danskt håll.

Jag får börja med att påpeka att åtta av de tio författarna säkert vill behålla ”evolutionär läroplan”. Jag tänker kort beskriva de olika artiklarna, fast med ett tappert försök att inte förstöra spänningen för den som tänker läsa denna innehållsrika antologi!

* I första kapitlet redogör Olav Hammer för kreationismens idéhistoria, med citat från första Moseboken samt kyrkofadern Augustinus, som i sin skrift De Civitate Dei förstärkte den gängse judiska skapelsetron. Sedan går Hammer bl.a. igenom några viktiga punkter kring utgivningen av Charles Darwins Om aternas uppkomst, som är den skrift, tillsammans med bibeln, som huvuddelen av diskussionen rör sig kring.

* David Favrholdts essä, ”Darwins väg till evolutionsteorin”,
skildrar Darwins livshistoria, upptäcktsresorna, hans kamp mot rådande vetenskapsetablissemang, etc. Dessutom visas här lite grann, med illustrationer, hur arterna på jorden utvecklats enligt Darwin, samt hur dessa teorier har redigerats genom åren.

* Niels Henrik Gregersen gör det lite klarare för oss européer. I
”Historien om Intelligent design”
koncentrerar han sig på vad som hänt i det amerikanska lägret. Namnet ’intelligent design’ utreds, liksom de olika rättegångarna kring skolundervisning, där holistiska teorier om komplexa enheter hittills verkar ha motbevisats av biologer som hittat exempel på enklare versioner av olika cellfunktioner. Gregersen påpekar bl.a. att det finns många definitioner på ID, allt från att Gud har skapat universum till att han ständigt griper in i form av systematiska mirakel.

* Sedan kommer den, enligt mig, mest spännande titeln:
”Intelligent designs intellektuella argumentation: Michael Behe och William Dembski”.
Här berättar Jens Hebor om vad ID-rörelsens två största namn menar med termer som ”irreducibel komplexitet”, dvs. hur de resonerar då de påstår att vissa cellfunktioner endast finns som helheter. Jens Hebor skriver ner sin utförliga kritik mot resonemangen i detta långa avsnitt.

* Intelligent design-teorin har en stark underton av etik och denna presenteras lämpligen av en som är positiv till ID, nämligen Jakob Wolf:
”Intelligent design i naturen och etik”.
Han menar bl.a. att ID främst använder fenomenologiska förklaringar, istället för strikt vetenskapliga. Han utreder förhållandet mellan fenomenologi och (1) naturvetenskap, (2) religion och (3) etik.

* Jakob Christensen-Dalsgaard med
”Intelligent design som biologisk teori?”,
står på motsatt sida om föregående författare. Han ställer sig starkt frågande till hela ID-teorin om 'irreducibel komplexitet' och undrar varför man ibland har skrivit om evolutionen som ”endast en teori bland flera” samt varför biologer i allmänhet kallas för ’evolutionister’, när biologin som ämne i själva verket beskriver just evolutionen. Jag får uppfattningen att han dessutom är kritisk till gudstro, samt benämner indirekt alla som överhuvudtaget tror på något övernaturligt som ’kreationister/ID-anhängare’. Han analyserar Jakob Wolfs fenomenologi och kritiserar friskt och utförligt.

* En av redaktörerna, Sören Harnow Klausen, står för sjunde kapitlet:
”Intelligent design som vetenskap?”
Han pekar på hur vanskligt det kan vara att avgränsa och definiera begreppen ’ID’ och ’evolution’. Klausen försöker lugna debatten och det tycks som om han inte vill att vi hoppar mot ytterligheterna; även evolutionsteorin har hittills sina obevisade fläckar.

* ”Intelligent design – förnuftet på standby!”
Här går Jan Faye bl.a. igenom begreppet ’naturlig förklaring’, som är ett av slagorden som används i dispyterna. Han säger att det är omdiskuterat huruvida man kan ge fullständiga fysiska förklaringar till alla fenomen. För filosofer och teologer råder det nog ingen tvekan om att det är detta kapitel som i första hand kommer att sträckläsas. Här definieras begreppen.

* Gorm Nissen behandlar 'evolutionär altruism', dvs. att en population evolutionsmässigt kan vinna på att en del individer antar en, till synes, osjälvisk roll. Han refererar till exempel till Richard Dawkins’ verk Den själviska genen. Med sina schematiska argument och bevis höjer Nissen spänningen, fast man förstår samtidigt att altruism i sig är ett hittills ej väldefinierat begrepp.

* Allra sist har den enda kvinnliga skribenten, Caroline Schaffalitzky de Muckadell, ordet. Hon tar sig an den kritiska frågan: Vad ska barnen i skolorna få för biologiundervisning? Hon citerar bl.a. Koranens ord om skapelsen och menar att man bör överväga om barn överhuvudtaget är i stånd att värdera argumenten för och emot evolutionsteorin. Det stora problemet med ID verkar vara att teorin är svår att testa.

Darwin eller intelligent design har sina kvaliteter främst i att de olika skribenterna skriver så underhållande, att man vissa timmar inte släpper boken! Men jag har två frågor att ställa till vissa av författarna:

(1) Vet ni om att många/de flesta kristna i Europa köper hela evolutionsteorin? Hos några av skribenterna verkar det som om det handlar om ”Gud eller evolutionen” och detta kanske gäller i USA, det vet jag inte, men i allmänhet inte på denna sida om Atlanten. ID-anhängarna skulle jag vilja fråga nästan samma sak:
(2) Kan inte Gud vara så stor att han skapat evolutionen med hull och hår och all dess kausalitet?

Tack annars för frågeväckande, underhållande och bildande läsning!

SvD Under strecket: "Naturen bryr sig inte om Darwin"
Photo source: www.sdu.dk

10 kommentarer:

Geobastard sa...

"(2) Kan inte Gud vara så stor att han skapat evolutionen med hull och hår och all dess kausalitet?"

Tre invändningar:
1 "Kan" är inte speciellt vetenskapligt som bevis. Varför ska vi öht ställa oss frågan om gud skapat något när några hållbara bevis inte för det utan all intelligent design bygger på att kritisera den sekulära vetenskapens teorier (ofta då felaktig kritik)

2 Människan har funnits på jorden i ca 6timmar av ett helt kalenderår. Jesus fanns för 20 sekunder sen. (se min bloggpost om jordens ålder omgjord till ett kalenderår http://nihonshu.blogsome.com/2008/04/02/tidsperspektiv/)
I detta perspektiv blir det rätt märkligt att jorden fanns till för ett annat syfte fram till klockan 23.59.40 den 31 december. Varför liksom - varför om människan nu var det viktigaste som hände och det som gud brydde sig mest om? Det känns intuitivt ologiskt med skapelse+det faktiska tidsperspektivet.

3 Evolutionen har inga mål utan är en konstant process. Hur kan människan som Homo Sapiens Sapiens vara något speciellt i sin nuvarande form när evolutionen fortsätter i all evighet även in i framtiden? Det är lika intuitivt osannolikt som det är att jorden fanns till så lång tid innan oss.

För att skapelse ska funka med allt så krävs en inneboende logik - och den kräver kortare tidsspann utan den dötid som vi faktiskt annars får och den kräver även slutgiltiga evolutionära mål. Jag menar - vad betyder Jesus uppoffring för Homo Sapiens Sapiens år 30 eKr för en Homo Superior som bor på Alfa Centauri om 10 000 år liksom.

"Jesus var en snickare från Gallileen". En vadå från vadå sa du? Homo Sapiens Sapiens är allt som religionerna handlar om - alltså blir deras skapelseperspektiv meningslösa för en annan människoart när den en dag har evolverat fram.

Religionernas berättelser är så kontextuellt krävande så att man glömmer lätt bort att det kommer en dag då de inte längre kommer betyda något konkret. Och utan mytologierna finns inga behov längre av att försöka tro på skapelse - för några andra bevis finns inte för skapelse än mytologiernas påståenden om skapelse.

Johan Stenberg sa...

tattarblast. Ursäkta pickandet, men det stör mitt sinne att du skriver "Homo Sapiens Sapiens" , vad det nu betyder, när jag förmodar att du egentligen menar "Homo sapiens sapiens".

Uppbyggnaden av det sistnämnda har en inneboende logik och säger något om vår plats i djurvärlden, medan det förstnämnda förvirrar.

Z sa...

tattarblast

" "Kan" är inte speciellt vetenskapligt som bevis. "

Jag har inte sagt att det är något bevis, utan just en spekulation, en fråga, som har sina argument (men inga bevis).

"Evolutionen har inga mål utan är en konstant process. Hur kan människan som Homo Sapiens Sapiens vara något speciellt i sin nuvarande form när evolutionen fortsätter i all evighet även in i framtiden?"

Den frågan förstår jag, men när folk annars argumenterar mot religioner, så hänvisar de just till utvecklingen:
Det vi vet sedan de senaste 100 åren t ex.
Och de senaste hundra åren är en ännu mindre bit av jordens historia än de senaste 2000 åren.

Kommer vi att anse samma saker filosofiskt om femhundra år?
Om tusen år?
Då kanske vi kommer fram till att den där dagen för 2000 år sedan var den viktigaste.
Eller något annat, som vi inte anser idag.
Det är ju inte säkert att dagens paradigmer är de som gäller om tiotusen år.
Jag säger inte att det nödvändigtvis blir så,
men att vi kanske inte vet allt bäst just nu.

De flesta ateister skulle anse att utvecklingen kommit som längst under de senate 150 åren, sedan Darwins bok,
alltså verkar evolutionen av den mänskliga rasens vara en stor fördel, enligt ateisten. Av godo. Det låter inte precis som "avsaknad av ändamål", som man annars brukar säga om evolutionen.

Vårt medvetande om evolutionen är något bra, och inte något neutralt, det håller väl de flesta vetenskapsmän med om?

Anonymous sa...

Svårt att läsa text mot svart bakgrund.

Z sa...

Anonym Välkommen
Ska fundera på hur jag ska göra med texten, för fotona blir snyggast mot svart/mörkgrått. Kanske ska jag förstora texten.

Geobastard sa...

Det är alltså jag som fick heta tattarblast. Ett tekniskt uheld med bloggeridentiteten.
.
Johan: Ett verkligen ointressant påpekande du kom med ja - som bara tillför irritation till diskussionen - inga relevanta argument - så nej jag ursäktar inte ditt fjantiga påpekande.
.
Z: Hela poängen är att naturvetenskap ska syssla så lite som möjligt med spekulation. Alltså är "kan" ingen variabel om den bygger på retorik kring brister i naturvetenskapens bevis. Gud som skapare blir inte giltig bara för att evolutionsteorin har luckor - utan Gud "kan" bara bli en variabel först på helt egna ben.

Sen går du in på en värdediskussion som jag inte riktigt förstår poängen med. Du får nog formulera en mer konkret fråga i förhållande till din huvudfråga: "Varför kan gud inte ha skapat evolutionen."

Z sa...

"Gud som skapare blir inte giltig bara för att evolutionsteorin har luckor - utan Gud "kan" bara bli en variabel först på helt egna ben."

Men jag ser alltså inga luckor i evolutionsteorin. Den tror jag på, eftersom argument, fossiler, Darwin etc övertygade mig redan i grundskoleåldern.

Intelligent design har jag aldrig, vad jag kan minnas, trott på.

caroline osv. sa...

@ Z: Du stiller 2 spørgsmål til "vissa av författarna". Jeg ved ikke om det er mig, men her kommer mine svar:

ad (1): Mit gæt er at næsten alle kristne i Danmark køber evolutionsteorien. Jeg ved ikke om der er lavet nogle seriøse undersøgelser af hvad folk mener og det jo ikke noget man kan tænke sig til i lænestolen...

ad(2) (omend jeg ikke er tilhænger af ID): Jo, det mener jeg ikke man kan udelukke (men der er omvendt heller ikke ret gode argumenter for det).

Tak for den gode omtale af bogen!

Z sa...

Caroline Schaffalitzky!

Tack för dina svar. Jag trodde aldrig att någon av författarna skulle se mina frågor.

(:

Excelsis sa...

Z: Flott... Lite som en kändis..

eXTReMe Tracker