18 maj 2007

Blesi - en geyser

Tack Gud för fåglar och vänner.
Förlåt ilska, avund och slöhet.

Inga kommentarer:

eXTReMe Tracker