30 maj 2008

'Scientism' och 'vetenskapsreligion' - vad menas?

"Europe should not let science and reason make it "deaf" to God", Benedict XVI said."Put simply, we are no longer able to hear God - there are too many frequencies filling our ears," he told the crowd of about 250,000 on the outskirts of Munich, where he once served as archbishop. "What is said about God strikes us as pre-scientific, no longer suited for our age."

Vad menar påven med detta?

Jag tror jag förstår men kanske vill jag förtydliga och formulera det på ett annat sätt. Många skeptiker och ateistiska vetenskapsmän kliar sig i huvudet; vetenskapliga undersökningar kan väl inte gärna vara "fel metod"??? Vad menar påven med "scientism"? Forskarna försöker komma underfund med sanningen om hur allt förhåller sig i universum.
Kan det vara något att ha invändningar mot?

Nej, jag tror inte att det är det ovanstående som påven anmärker på.
Vad jag tror man missar, är att vetenskapen inte svarar på alla frågor om varför man bör agera på ett visst sätt.

Först: en bra definition från Doktorn:

En scientist/vetenskapsreligiös, är en som tror att endast det av människan empiriskt testbara, kan existera.

Nu kommer jag till det som skaver som skoskav i debatter, enligt min erfarenhet.
(från min kommentar på VoF-forumet):


Vetenskapsreligiös….vad skulle det kunna vara….kanske….

1. Någon som glömmer logikens lagar när han/hon argumenterar (i sin iver att bevisa att det inte finns något övernaturligt)

.

2. Någon som glömmer logikens lagar i argumenterandet, i sin iver att propagera för sin politiska ståndpunkt, vilken han/hon blandat ihop med vetenskap.

.

3. Någon som är så ivrig att få anslag och ekonomiskt stöd till just SIN forskning, på SITT universitet, i SIN stad att han/hon redovisar felaktiga enkäter, diagram, samt utelämnar viss tung statistik etc, för att “visa att just detta gebit är det mest relevanta”.

.

4. Någon som raljerar/tråkar istället för att bemöta med argument.

.

5. Någon som glömmer att följande två meningar är obevisade premisser/axiom:

a. “Den som påstår någonting har bevisbördan”
b. “Den som påstår att någonting existerar har bevisbördan”

.

(Punkt 4 gäller naturligtvis även för religiösa fanatiker och politiska diton.)
.

En 'vetenskapsreligiös' är alltså inte någon som använder vetenskap "för mycket", enligt mig, utan en som låter logiska felslut slinka med i sitt ivriga diskuterande.

Helgfråga: Har ni någon annan definition, eller fler definitioner, på scientism?
Ps. Apropå påven och Vatikanen. Flera av er har kanske undrat vad jag tycker om dekretet som kom imorse, om att biskopar som viger kvinnor (samt dessa kvinnor) automatiskt blir exkommunicerade.

Jag vill klargöra att jag förstår detta dekret lite grann, även om jag gärna skulle se kvinnliga präster i katolska kyrkan:

Det ska i så fall vara riktiga sådana, dvs godkända av kyrkan/Rom, och som har gått prästseminariet. Ds.


Andra bloggar som länkar till detta inlägg

Photo from freefoto.com Licence: CC no-derivative-works

3 kommentarer:

Anonymous sa...

Nu blir jag nyfiken.....
Vad är det som gör att du förstår det lite grann?

//ninni

Z sa...

Ninni:
Haha, du är den förste som kommenterar inlägget, och det gäller det som jag skrev efter PS ;)

Jag förstår att de kvinnor som hittills vigts (av rebelliska biskopar) inom katolska kyrkan, inte räknas som präster. Jag räknar dem heller inte som präster:

De har inte godkänts av Rom, de har förmodligen inte gått prästseminariet, etc.

Vad jag önskar, är att självaste påven och Heliga stolen/Vatikanen ändrar sig i frågan,
inte ett godkännande av den som inte lytt kyrkan (dvs vigt kvinnor, som ändå inte får lov att bli präster).

Mitt tips till oss som önskar kvinnliga präster, eller som inte förstår nuvarande ordning:
Skriv brev/mail till påven.

Det ärligaste är att ta upp frågan direkt med högsta ort.

Anonymous sa...

Aha - du tänker så! Tack för att du berättar.

//ninni

eXTReMe Tracker