16 feb. 2009

Jag blir så glad när folk avgår!

Thank you, Anders Björck:

"Anders Björck avgår i förtid som högste kontrollant av Sveriges underrättelsetjänst. Han slutar i protest mot FRA-lagarna som han anser leder till en ineffektiv underrättelsetjänst med sämre skydd för integriteten"

Jag har själv inte orkat rapportera som jag lovat, med veckoinlägg om hur det går i FRA-frågan. Den har osat katt ända från början, from the very get-go, som jag ser det. Vid det här laget inte helt obekant för läsarna ;)

Min största oro har varit för de personer som

1. kommer att ändra stilen i sitt internet-skrivande...."usch om det kom ut att jag tänkte så"

2. Människor som har regelbundna kontakter med folk i "osäkra" länder, dvs folk som har släktingar där. Det kan ingen lura i mig att inte de skulle råka bli avlyssnade ibland, de också.


Blir så glad över personer som har lite guts kvar någonstans i fickan.

Mackan Andersson: "Han får dagens credpoäng."

3 kommentarer:

Charlotte Therese sa...

En annan som just har avgått p.g.a. den massiva kritiken mot allt urdumt han sagt är den nyss utnämnde ultrakonservative österrikebiskopen.

Yippiiiiiiie!!!!!!!!!

Gud finns.

Nymodernism sa...

Zäta: De allra, allra flesta som, liksom du, förfasar sig över FRA-lagen, grundar sin åsikt på vad andra högljudda debattörer skrivit, antagligen högst tillspetsat och onyanserat som det brukar vara när folk har en agenda; man går inte till källorna och läser vad som verkligen står där. Eftersom jag själv inte har tid att göra det, undviker jag också att ha någon åsikt i frågan.

Det är med andra ord alltid en fördel att inte avgöra vad man vill betrakta som sant genom det egentligen helt meningslösa resonemanget "Säger 10 personer X och två personer motsatsen Y, så ansluter jag mig till X (och så får jag lite vänner på köpet)".

Z sa...

Nymodernism: I mitt inlägg gör jag just detta: argumenterar.
Punkt två tycker jag att t ex tv:s Uppdrag granskning visat stämmer.

Visst finns det många kriminella element som drar nytta av sin integritet, det kan vi vara säkra på, men jag fösrtår inte varför man ska tillåta ett spill av oskyldigas privatliv, för att förhindra detta.

eXTReMe Tracker